Gedichter sinn vum Här Raymond Hoffmann

1.        D'Schneewittchen hat 7 Zwergen, 7 Geessen waren dem Wollef säi Brout.

7 Wonner hat déi al Welt an um 7. Dag huet eiser Här gerout.

Vun all Déier hat de Noe a senger Arch 7 Puer,

an op Schouss sinn d'läscht Joer 7 Männer gefuer.

 

2.        Den Hierschtprogramm vum Club Senior hat et versprach:

A  6 Wochen mëcht d'Monique aus all Mann do e Kach.

An tatsächlech am November, fir munnech Fra dach e Choc,

stong hire Mann prätt am Schietech an um Kapp trount seng Toque.

 

3.        E Joer méi spéit wëllen dun de Carlo a säin Edem,

jo si Zwee aleng och esou e Kachcours beleeën.

"Ma schléisst Iech dach unn bei der Profisekipp!"

Dat si mir! Vum Club Senior koum den Tipp.

 

4.        Zwee Jossen, Gilbert, Mars, Raym a Vic. t'si rëm si,

kréie sou als Hëllef de Robert, de Carlo a säin Edem Dimitri.

Si verstäerken déi gutt Ekipp op hir Manéier,

deen ee spullt an den aneren ësst méi séier.

 

5.        Direkt am Ufank waren d'Rolle optimal verdeelt,

Jiddereen hat seng Plaaz, néirens huet ee gefeelt.

De Gilbert schielt Gromperen, de Jos Ennen fir an d'Zopp.

A gewierzt gëtt esou laang bis de Vic jäizt: T'ass stop!